Visio ja huoneentaulu

VISIO 2020: Gnistan on Pohjois-Helsingin vetovoimaisin jalkapalloseura, toiminnan sydän Oulunkylässä

 

MISSIO: Opimme jalkapalloa ja elämää yhdessä

 

HUONEENTAULU

§1

IF Gnistanin tavoitteena on herättää ja kohottaa kiinnostusta liikuntaa kohtaan, kasvattaa hyviä urheilijoita ja toimia hyvän toveruuden hyväksi. (Ote yhdistyksen säännöistä vuodelta 1934).

IF Gnistan har till uppgift att väcka och höja intresset för idrott, utbilda goda idrottsmän och verka för gott kamratskap (Utdrag från föreningsreglerna, år 1934).

IF Gnistan strives to wake and raise interest for physical exercise and sports, raise children and youngsters into good sportsmanship, and to act in the interest of good companionship. (Extract from the constitution of the club, year 1934)

§2

IF Gnistan on seura, johon Oulunkylän ja sen lähiseudun asukkaat tulevat viihtymään kehittääkseen itseään, kohottaakseen ja ylläpitääkseen kuntoaan ja tavatakseen toisiaan jalkapallon parissa. Gnistanissa on kivaa – kehittyä, pelata, toimia ja olla mukana.

IF Gnistan förenar sina medlemmar från Åggelbytrakten till att samlas kring fotboll för att utveckla sig själva, förbättra och upprätthålla sin fysisk form och för att träffas och trivas med varandra.

IF Gnistan unites its members from Oulunkylä and its surroundings to gather together around football to develop themselves, to improve and maintain physical condition, and to meet each other and have fun.

§3

Gnistanissa tarjoamme yhtäläisen mahdollisuuden sellaisiin yksilöllisiin jalkapallounelmiin ja tavoitteisiin, jotka sallivat yhtäläiset unelmoimisen mahdollisuudet myös muille Gnistanlaisille.

I Gnistan erbjuder vi jämlika möjligheter till sådana individuella fotbollsdrömmer och -mål som tillåter likandana möjligheter till individualla fotbollsdrömmer och -mål för andra medlemmar i klubben.

In Gnistan we offer equal opportunities to such individual football dreams and goals which allow for similar opportunities to individual football dreams and goals to other members of the club.

§4

Gnistanissa olemme mukana toinen toistemme omien ja yhteisten jalkapallounelmien toteuttamisessa.  Tuemme toisiamme unelmien jalostamisessa ja jalostumisessa tavoitteiksi. Kannustamme oppimisen iloon, itsensä kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen jalkapallon parissa. Gnistan on seura, jossa opitaan jalkapalloa ja opetellaan oppimaan jalkapallon avulla.

I Gnistan deltar vi i förverkligandet av varandras fotbollsdrömmar och -mål. Vi stöder varandra i att förädla individuella drömmar till individuella målsättningar. Vi uppmuntrar till glädje av inlärning, självutveckling och eftersträvandet av individuella och gemensamma mål kring och inom fotboll. Gnistan är en klubb, där vi lär oss fotboll och vi lär oss att lära oss med hjälp av fotboll.

In Gnistan, we take part to the actualization of each others’ football dreams. We support each other in refining and ennobling individual dreams into individual goals. We encourage to the joy or learning, self-development, and striving for individual and common goals. Gnistan is a club where we learn football and we learn how to learn with the help of football.

GNISTAN: JALKAPALLOA JA ELÄMÄÄ – FOTBOLL OCH LIVET